<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=326547561339198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Zaki Vithen - sep 12, 2019

Hållbar omega-3 från krill

och din bästa omega-3-källa. Läs mer.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och använder 100% hållbara källor. Som företag tar vi vår miljö, natur och djurliv på största allvar. Med AntarcticRed Krillolja får du ett omega-3-tillskott som du kan konsumera med gott samvete.

 

Därför är krill din hållbara omega-3-källa

År 1980 grundades den antarktiska organisationen CCAMLR på grundval av en internationell konvention i syfte att övervaka och bevara det marina livet runt Antarktis. Fångsten av krillolja har sedan dess regleras som en försiktighetsåtgärd för att säkra att ekosystemet runt Antarktis alltid förbli hållbart.

CCAMLR reglerar därför krillfisket från gränsvärden som säkrar att det alltid finns ett friskt, ynglande bestånd av krill och att det finns tillräckligt med krill för rovdjuren (till exempel valar och pingviner) som livnär sig på krill.

Detta innebär att ekosystemet inte påverkas och att det inte finns något överfiske av krill. Från ett krillbestånd på 60 miljoner ton biomassa har CCAMLR sätt gränsen för fångst till 1% per år.

Den årliga fångsten är endast ca 0,3% och det innebär att fångsten av krill runt Antarktis är extremt hållbart. Dessutom kan du med gott samvete få ditt omega-3-tillskott av krillolja.

För att bedöma vilken fångstnivå som är hållbar, använder forskare datormodeller som simulerar krillbestånden utifrån olika ekvationer och använder dessa data för att förutse vad som kommer att hända med bestånden vid olika nivåer av krillfiske.

Det genomförs alltså tusentals simuleringar för att avgöra vilken fångstnivå som är hållbar och säkra att det inte finns något överfiske av krill.

Dessutom har CCAMLR genom sitt övervakningsprogram (CEMP) sedan 1989 övervakat och fått information om effekterna av krillfiske för andra djurarter som lever här som en hjälp för att kvalificera besluten om de etablerade gränserna.

Hållbar omega-3 från krill

 

ECO-Harvesting

- En unik fiskemetod där all bifångst undviks

Med en unik fiskemetod ser vi till att det inte finns någon bifångst. Inom fiskeindustrin är bifångst ett stort problem och man uppskattar att 40% av all fångst är bifångst. Bifångsten dör och kastas tillbaka i havet.

Detta undviker vi helt och hållet med vår unika fiskemetod Eco-harvesting.

 

Vad är ECO-harvesting?

ECO-harvesting

Fångstmetoden ECO-harvesting använder ett kontinuerligt trålarsystem som skyddas av ett finmaskigt nät. Nätet förhindrar att allt som är större än krill fastnar i det. Undervattenskameror övervakar konstant systemet.

Istället för att dra upp nätet ur vattnet för att få ombord fångsten, är det fastgjort i en transportslang i slutet av nätet som förblir nedsänkt under hela processen.

Ett konstant flöde av vatten strömmar genom slangen och leder de levande krillen direkt in i fartyget.

På fartyget omvandlas den levande krillen till krillolja och därmed säkras en mycket högre kvalitet som dessutom är mycket mer fräsch än fiskolja.

AntarcticRed Krillolja är din omega-3-källa som bidrar till att skydda vår natur genom att helt undvika bifångst.

 

Vi hjälper till att säkra vår natur för kommande generationer

Våra världshav lider av överfiske och överfisket medverkar till att förstöra hela ekosystemet. Många känner förmodligen inte till att vi på knappt 70 år har förlorat 90% av all fisk i världshaven.

Vi tar vår miljö på största allvar. Vårt koncept är att ta hand om vår miljö och verksamhet. Därför är vår AntarcticRed Omega-3 Krillolja alltid producerad utifrån 100% hållbarhet.

Vår leverantör använder ett högteknologiskt fiskenät som kallas ECO-harvesting. Detta sorterar bort allt som inte är krill och därmed undviker man all bifångst. På så sätt säkrar vi det marina livet och ekosystemet kring hela Antarktis.

Vi är stolta över vårt samarbete med vår norska leverantör AKER BioMarine som har ett nära samarbete med Världsnaturfonden (WWF).

Med AntarcticRed Krillolja får du ett unikt kosttillskott och hjälper till att ta hand om vår planet för framtida generationer.

Köp Krillolja nu

 

 

Nästa generation av Omega-3-kosttillskott

Tryck på filmen och upptäck att AntarcticRed Krillolja är även ett bra val för dig.

AntarcticRed Omega-3 Krillolja fås från de renaste haven runt Antarktis och är 100% fritt från mikroplaster, tungmetaller mm. En naturlig omega-3-källa som upptas 5 gånger bättre än fiskolja. Men den stora skillnaden är produktens 100% ekologiska hållbarhet.

Se vår film här. I den förklarar vi hur vi går till väga för att ge dig det renaste och mest potenta omega-3-kosttillskottet som du kan hitta på marknaden.

Köp AntarcticRed krillolja

- Mest innehåll i Sverige

köp-antarcticred-krillolja-mest-innehåll-i-sverigeMed AntarcticRed Omega-3 Krillolja är alltid säker på att få ett omega-3-tillskott av högsta kvalitet.

Med högsta kvalitet menar vi följande:

✓ Till förmån för ditt hjärta, hjärna, syn och lever (2 kapslar dagligen)
✓ 5 gånger bättre upptag än fiskolja
✓ Mindre kapslar gör det lättare att svälja dem
✓ Inga sura uppstötningar med fisksmak
✓ 100% hållbart och fångat med Eco-Harvesting
✓ Högsta halten av alla värden jämfört med andra krilloljor
✓ Högsta halten av kolin och astaxantin jämfört med andra krilloljor

Köp Krillolja nu

 

 

Relaterade artiklar:

Läs mer om omega-3, vitaminer och mineraler och vad de betyder för din hälsa.

Omega-3
Omega-3 från krillolja

 

Skriven av Zaki Vithen

Jag ansvarar för marknadsföring på vipra | naturliga val med ett stort intresse för hur vi uppnår bättre hälsa genom vår diet. Har du några förslag eller frågor? Då är du väldigt välkommen att skriva till mig.