<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=326547561339198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Zaki Vithen - jul 6, 2020

Krillolja eller Fiskolja?

Varför är Krillolja bättre än Fiskolja? Krillolja tas upp av kroppen hela 20 gånger bättre än växtbaserad omega-3 och 5 gånger bättre än fiskolja.

AntarcticRed Krillolja är helt fri från tungmetaller och andra farliga föroreningar. AntarcticRed Krillolja består av fosfolipider som upptas bättre i kroppen.

Dessutom har vår krillolja en naturligt hög halt av kolin och astaxanthin som ger dig ännu fler hälsofördelar jämfört med fiskolja – och vår AntarcticRed Krillolja är 100% hållbar.

 

Stor skillnad på fördelarna av krillolja och fiskolja

Det finns fler hälsofördelar för dig som får din omega-3 från AntarcticRed Krillolja än för dig som tar fiskolja.

Med AntarcticRed Krillolja får du inte mindre än fyra hälsomässiga fördelar enligt Livsmedelsverket. Med fiskolja får du bara två godkända hälsofördelar.

Stor skillnad på fördelarna av krillolja och fiskolja

Hälsofördelarna av fiskolja:

 1. EPA och DHA bidrar till normal hjärtfunktion*
 2. DHA bidrar till normal hjärnfunktion och normal syn**

* Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA
** Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA

 

Hälsofördelarna av AntarcticRed Krillolja

 1. EPA och DHA bidrar till normal hjärtfunktion*
 2. DHA bidrar till normal hjärnfunktion och normal syn**
 3. Kolin bidrar till normal lipidmetabolism***
 4. Kolin bidrar till att upprätthålla en normal leverfunktion***

* Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA
** Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA
*** Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 82,5 mg kolin

Alla fördelar uppnås vid ett dagligt intag av 2 kapslar.

Läs mer om Krillolja nu

 

AntarcticRed Krillolja

– ett mer kvalitativt omega-3-kosttillskott

Den höga kvaliteten av vår AntarcticRed Omega-3 Krillolja garanteras på ett helt unikt sätt genom att själva omvandlingen från krill till krillolja sker direkt ombord på fartyget efter fångst.

Medan fartyget fortfarande är till sjöss. Detta säkrar en mycket färskare produkt i jämförelse med fisken som används för fiskolja.

När man ska omvandla fisk till fiskolja, fryser man normalt ner fisken och omvandlingen sker sedan i en fabrik när fartyget har nått hamnen. En process som minskar kvaliteten av fiskens viktiga omega-3-fettsyrorna.

Förutom den mycket höga kvaliteten, är krilloljan även en 100% hållbar omega-3-källa jämfört med fiskolja. Därför kan du ta vårt omega-3 med ett helt rent samvete.

Krillolja har ett unikt innehåll

AntarcticRed Krillolja består huvudsakligen av en kombination av olika värdefulla ingredienser: omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA samt fosfolipider.

Unikt för krilloljan är dessutom dess naturligt höga innehåll av kolin och astaxanthin.

Köp Krillolja nu

 

 

Fler fördelar med AntarcticRed Omega-3 Krillolja

Krillolja ger dig fler viktiga hälsofördelar än fiskolja

 

#1 Bättre upptag

KrilloljaMedan omega-3-fettsyror i fiskolja är triglycerider, förekommer de i krillolja i formen av fosfolipider. Detta är omega-3-fettsyror som tas upp bättre av kroppens celler jämfört med triglyceriderna.

Detta innebär att med krillolja får man ett upptag som är 5 gånger bättre än fiskolja. Studier visar att krillolja snabbt ökar nivåerna av DHA och EPA i kroppen och förbättrar därmed kroppens hälsa.

 

#2 Mer potent omega-3-källa

KrilloljaAntarcticRed Omega-3 Krillolja innehåller de högsta värdena av de viktiga omega-3-fettsyrorna DHA och EPA i förhållande till andra krilloljor.

Om du jämför det faktiska upptaget som fås med fiskolja, tar kroppen upp AntarcticRed Omega-3 Krillolja 5 gånger bättre jämfört med fiskolja!

 

#3 Skyddad av antioxidanter

KrilloljaAntarcticRed Omega-3 Krillolja har en naturligt hög halt av astaxanthin (naturlig antioxidant), som inte bara håller produkten stabil utan bidrar även till att ge den en längre hållbarhet.

I själva verket håller vår krillolja minst två år i rumstemperatur.

 

#4 Kolin bidrar med fler fördelar

KrilloljaKolin är ett vitaminliknande näringsämne som är nära besläktat med B-vitaminer.

Dessa är unika för krillolja:

 • Kolin bidrar till normal lipidmetabolism
 • Kolin bidrar till att upprätthålla en normal leverfunktion

 

#5 Utan föroreningar

KrilloljaKrill bor i världens renaste hav runt Antarktis. De lever naturligt i botten av näringskedjan och livnär sig på plankton.

Detta innebär att det inte finns någon ansamling av tungmetaller och andra föroreningar som rovfiskar annars får i sig genom att äta andra fiskar.

 

#6 Mindre kapslar och utan uppstötningar

Krillolja5 gånger så potent som fiskolja, men upp till 50% mindre kapslar än fiskolja.

Lättare att svälja och ger inga obehagliga rapningar som man ofta upplever av fiskolja.

 

 

Krill – din hållbara omega-3-källa

Är din omega-3 hållbar?

Experter uppskattar att det idag finns 90% färre fiskar i våra hav än det fanns på 1950-talet på grund av överfiske. Fiskolja kommer främst från fisk som fångats i Stilla havet och andra hav av fisketrålare med enorma nät.

Trålarna orsakar stora skador genom att upp till 40% av fångsten är bifångst. Den döda bifångsten kastas helt enkelt tillbaka i havet och gör stor skada på fiskbestånd, koraller och hela ekosystemet.

Du kan hjälpa till att ändra denna mycket olyckliga utveckling och bidra till att göra en skillnad. En skillnad med stor betydelse.

Med AntarcticRed Omega-3 Krillolja får du inte bara en mer potent omega-3-källa jämfört med fiskolja. Du får även omega-3 från en 100% hållbar källa – helt utan bifångst. En fångst som är strikt reglerad.

Läs mer om hållbara omega-3

 

Köp AntarcticRed krillolja

Mest innehåll i Sverige

Med AntarcticRed Omega-3 Krillolja är alltid säker på att få ett omega-3-tillskott av högsta kvalitet.

Med högsta kvalitet menar vi följande:

 • Till förmån för ditt hjärta, hjärna, syn och lever (2 kapslar dagligen)
 • 5 gånger bättre upptag än fiskolja
 • Mindre kapslar gör det lättare att svälja dem
 • Inga sura uppstötningar med fisksmak
 • 100% hållbart och fångat med Eco-Harvesting
 • Högsta halten av alla värden jämfört med andra krilloljor
 • Högsta halten av kolin och astaxanthin jämfört med andra krilloljor

köp-antarcticred-krillolja-mest-innehåll-i-sverige

Köp Krillolja nu

 

 

Relaterade artiklar:

Läs mer om omega-3, vitaminer och mineraler och vad de betyder för din hälsa.

Omega-3
Omega-3 från krillolja

 

Skriven av Zaki Vithen

Jag ansvarar för marknadsföring på vipra | naturliga val med ett stort intresse för hur vi uppnår bättre hälsa genom vår diet. Har du några förslag eller frågor? Då är du väldigt välkommen att skriva till mig.