<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=326547561339198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Zaki Vithen - sep 12, 2019

Vad är fosfolipider?

– ett viktigt fettämne som ökar upptaget av omega-3

Omega-3-fettsyror är viktiga för att vår kropp ska kunna fungera optimalt. Forskning tyder på att särskilt fosfolipidbunden omega-3 spelar en mycket stor roll.

I krillolja är den största delen av omega-3-fettsyrorna bundna till fosfolipider. Krillolja är alltså en viktig källa för att garantera kroppen de livsnödvändiga omega-3 fettsyrorna.

 

Vad är fosfolipider?

Fosfolipider är fettämnen som ingår i alla kroppens cellmembran. De ger cellerna elasticitet och styrka. Utan fosfolipider kan cellerna helt enkelt inte fungera.

Fosfolipiderna binder de fleromättade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA i cellmembran hos olika vävnader och organ. När cellerna får brist på fettsyror, blir de mindre elastiska och fungerar sämre.

Därigenom blir det svårare för cellen att bli av med avfallsprodukter och cellprodukter och detta försvårar cellens upptag av näringsämnen och signalsubstanser.

 

Fosfolipider jämfört med triglycerider

Fosfolipider mycket påminner om triglycerider när man ser till dess struktur. Men en av tre fettsyror som man hittar i triglyceriderna återfinns inte fosfolipiderna. På dess plats har det istället kopplats en fosfatgrupp.

Detta ger fosfolipiderna några mycket speciella egenskaper som är viktiga för alla cellfunktioner. Alla cellmembran består nämligen av dem.

Triglyceriderna har emellertid en slags fettlagringsfunktion. De lagrar fett av slaget som man ser i vegetabiliska oljor, kött och i människornas fettdepåer. Fosfolipider betraktas alltså som byggstenar för cellmembran, medan triglycerider används i kroppen som en energiresurs och lagringsmolekyl.

Fosfolipider från omega-3 och Triglycerider från fisk olja

Fosfolipider i krillolja

I krillolja är den största delen av omega-3-fettsyrorna bundna till fosfolipider, medan omega-3-fettsyrorna från fiskolja är bundna till andra fettämnen som till exempel triglycerider. Denna skillnad har stor betydelse för hur omega-3 kan tas upp och användas av vår kropp.

När omega-3-fettsyrorna transporteras i triglyceriderna, används en stor del av omega-3-fettsyrorna som energi eller för lagring av kroppsfett. Detta innebär att mängden omega-3 som vi intar måste vara väldigt hög. Annars kan cellerna inte garanteras en tillräcklig hög biotillgänglighet av omega-3-fettsyror.

Biotillgängligheten säger oss något om hur stor mängd det är kvar av ämnet när det når blodomloppet för upptag av kroppens celler. Fosfolipidbundna fettsyror har däremot en högre biotillgänglighet än triglyceridbundna.

Fosfolipiderna är nyckelkomponenter i alla celler och omega-3 som är bundet till fosfolipider är direkt tillgängliga för kroppens processer.

Läs mer om Krillolja nu

 

Fosfolipider

  • Livsviktiga fettämnen för din kropp
  • Byggstenar i våra cellmembran
  • Binder omega-3-fettsyror
  • Ger bästa upptag och nytta av omega-3-fettsyrorna

 

Studier av marina fosfolipider i krill

Många nya amerikanska studier har visat att krillolja ger en mycket större mängd av omega-3 EPA och DHA i fosfolipiderna som återfinns i kroppens många olika vävnader och organ efter intag jämfört med fiskolja.

Amerikanska studier har dessutom funnit att en lägre dos av omega-3-fettsyror från fosfolipiderna resulterade i samma höga plasmanivåer av EPA och DHA jämfört med intag av en högre dos omega-3-fettsyror från triglycerider i fiskolja.

Efter bara 7 veckor var de totala plasmanivåerna av EPA och DHA 45% högre vid intag av krillolja i förhållande till intaget av fiskolja. Fosfolipiderna som är bundna på omega-3 i krillolja förefaller alltså att vara en viktig källa för att garantera cellerna de sunda omega-3 fettsyrorna.

En annan fördel med krillolja är att man undviker dålig eftersmak när man konsumerar omega-3. Omega-3-fettsyrorna som är bundna i triglycerider kan på grund av deras kemiska struktur inte blanda sig med innehållet i magen.

De kommer alltså bara att flyta ovanpå maginnehållet och ge en obehaglig eftersmak. Det är den smaken som man ofta känner efter att ha intagit fiskolja.

Denna obehagliga eftersmak reduceras vid intag av krillolja. Fosfolipiderna i krillolja är nämligen vattenlösliga och därför blandar de sig omedelbart med vätskan i magen.

Läs mer om Krillolja nu

 

 

Relaterade artiklar:

Läs mer om omega-3, vitaminer och mineraler och vad de betyder för din hälsa.

Omega-3
Omega-3 från krillolja

 

Föregående artikel
Vad är kolin?

Skriven av Zaki Vithen

Jag ansvarar för marknadsföring på vipra | naturliga val med ett stort intresse för hur vi uppnår bättre hälsa genom vår diet. Har du några förslag eller frågor? Då är du väldigt välkommen att skriva till mig.